Tuyên Bố Bản Quyền

Trang mạng cá cược LOTO188  của công ty chúng tôi hoạt động hợp pháp tại Philippines (Giấy phép PAGCOR số OGL16-0023) được giám sát bởi tổ chức Gaming Associates.

Sở hưu trí tuệ – LOTO188 là chủ sở hữu của:

  • Tất cả các quyền bản quyền và các quyền liên quan bên trong và đối với trang web của Chúng Tôi, bao gồm trò chơi, ứng dụng, dịch vụ và các quyền trong cơ sở dữ liệu.
  • Tất cả các quyền nhãn hiệu thương mại, tất cả các sản phẩm, cho dù đã đăng ký hoặc chưa đăng ký, trong và đối với LOTO188 và logo LOTO188.
  • LOTO188 là chủ sở hữu duy nhất thương hiệu LOTO188 và biểu tượng của LOTO188. Sử dụng trái phép các thương hiệu và biểu tượng của LOTO188 có thể bị truy tố.
  • www.loto188.com là địa chỉ tài nguyên(URL) của LOTO188 ( bao gồm cả những tên miền phụ) và bạn không được sử dụng trái phép URL này trên một trang web khác hoặc trên các nền tảng kỹ thuật số mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.
  • Thành viên sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, chi phí hoặc chi phí phát sinh từ hoặc liên quan đến hoa hồng, bất kì doanh thu của thành viên về bất kỳ việc sử dụng trái phép nào. Thành viên khi phát hiện người chơi khác vi truy cập trái phép hay có hành vi gây thiệt hại tổn thất đến chính mình và LOTO188 thì vui lòng Liên Hệ ngay với chung tôi để kịp thời xử lý theo các điều khoản thỏa thuận.
  • Các liên kết trang web và bất kỳ trang nào trong đó có thể không được đưa vào trong bất kỳ trang web khác mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của LOTO188.
  • Bạn đồng ý không sử dụng bất kỳ thiết bị tự động hoặc thủ công để theo dõi các trang web LOTO188 hoặc bất kỳ nội dung trong đó. Sử dụng trái phép hoặc sao chép lại có thể bị truy tố.
Pin It