Chính Sách Bảo Mật

1. CHÍNH SÁCH CHUNG

Bạn thừa nhận và đồng ý để LOTO188 xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích của việc cho phép bạn truy cập và sử dụng trang web và để cho phép bạn tham gia vào trò chơi và cung cấp dịch vụ phụ trợ cho Bạn

LOTO188 sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tôn trọng quyền riêng tư của bạn.

LOTO188 sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để cho phép bạn tham gia vào các Game và để thực hiện các hoạt động liên quan đến sự tham gia của bạn trong các Game

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ không được tiết lộ cho bên thứ ba, trừ khi việc tiết lộ đó là cần thiết để xử lý các yêu cầu của bạn, Hoặc như đối tác kinh doanh hoặc nhà cung cấp hoặc cung cấp dịch vụ của LOTO188 có thể chịu trách nhiệm cho các bộ phận nhất định trong các hoạt động tổng thể hoặc hoạt động của trang web, dữ liệu cá nhân có thể được tiết lộ cho họ. Bạn đồng ý với tất cả các tiết lộ như vậy.

Để cung cấp cho bạn dịch vụ hiệu quả, LOTO188 và/hoặc các nhà cung cấp dịch vụ có thể yêu cầu chuyển dữ liệu cá nhân của bạn từ nước này sang nước khác trên toàn thế giới. Bạn đồng ý với việc chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn.

Bạn đồng ý để LOTO188 thông báo cho bạn bất cứ lúc nào về những thay đổi trên trang web, dịch vụ mới và chương trình khuyến mãi. Nếu bạn không muốn nhận thông tin tiếp thị trực tiếp Bạn có thể chọn không tham gia dịch vụ này. Bạn có thể chọn lại vào nhận thông tin quảng cáo bằng cách gửi email cho bộ phận hỗ trợ của chúng tôi.

2. BẢO MẬT THÔNG TIN

Tên đăng nhập và mật khẩu được chọn khi thành viên đăng ký tài khoản không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào. Thành viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về bảo mật tên tài khoản và mật khẩu của mình.

Thành viên đồng ý giữ bí mật tên tài khoản và mật khẩu của mình và không cho phép bất kỳ ai khác sử dụng nó. Mỗi người tự nhận dạng bằng cách nhập tên người dùng và mật khẩu chính xác sẽ được Chúng Tôi coi là chủ tài khoản hợp pháp và tất cả các giao dịch nơi bằng người dùng và mật khẩu đã được nhập chính xác sẽ được coi là hợp lệ. Trong mọi trường hợp, Chúng Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào thành viên phải chịu do bất kỳ việc sử dụng trái phép hoặc sử dụng sai các chi tiết đăng nhập của thành viên. Nếu thành viên bị mất tên tài khoản hoặc mật khẩu, vui lòng Liên Hệ Với Chúng Tôi ngay lập tức.

LOTO188 có thể cung cấp thông tin tài khoản của thành viên

Cho các hoạt động quảng cáo và tiếp thị (bao gồm liên hệ với thành viên với các ưu đãi đặc biệt mà có thể thành viên quan tâm);

Cho đối tác đang sử dụng LOTO188 hoặc nhà cung cấp của LOTO188.

Thành viên bên hiểu rằng tất cả việc sử dụng trang web của Chúng Tôi và email, tin nhắn và cuộc gọi đến giữa thành viên và Chúng Tôi sẽ được ghi lại. Những bản ghi chép này sẽ là tài sản của Chúng Tôi và có thể được sử dụng như là bằng chứng trong trường hợp có bất kì tranh chấp hoặc để cải thiện dịch vụ chăm sóc khách.

Pin It